Tiskové zprávy Národního zemědělského muzea 2019

Otevřená výzva k výstavě Cykly – tisková zpráva

Otevřená výzva Národního zemědělského muzea nabízí výtvarníkům možnost účasti na výstavě „Cykly“

Otevřená výzva k výstavě Cykly, Národní zemědělské muzeum23. ledna 2019

Národní zemědělské muzeum vyhlašuje otevřenou výzvu výtvarným umělcům – jednotlivcům i uměleckým školám – k zapojení do muzejního výstavního projektu s pracovním názvem Cykly. Výstava Cykly bude probíhat v hlavní výstavní budově muzea v Praze na Letné od 19. 9. 2019 a v roce 2021 se přesune do nové pobočky muzea v Ostravě.

Záměrem výstavy je návštěvníky seznámit s cykly, které mají přímý nebo nepřímý vliv na zemědělství. Hlavní osou výstavy bude fotografický cyklus Jindřicha Štreita, který dokumentoval české zemědělství už v 80. letech 20. století. Téhož fotografa oslovilo v roce 2018 muzeum s nabídkou spolupráce, jejímž výsledkem je kolekce fotografií hospodaření na českém venkově s rozdílem 30 let. Druhá část výstavy představí teoretické jádro věnované přírodním cyklům. Ve třetí části budou vystaveny interaktivní exponáty znázorňující cykly v zemědělství. Právě zde se mohou uplatnit návrhy výtvarníků a studentů uměleckých škol, inspirované tématy slunce, čas, země, půda, růst, pohyb, energie, život, kolo, síla. Cykly ovlivňují celý život člověka, ať už se jedná o cykly biologické (např. životní cykly), fyzikální (např. astronomické cykly), nebo biogeochemické (koloběh vody, dusíku) apod. „Cílem výstavy je upozornit na jevy, které se zemědělstvím souvisejí, zdají se samozřejmé a nebývá jim věnována dostatečná pozornost. Záměrem výstavy je inspirovat, naučit se dívat na zdánlivě jasná témata z jiného úhlu,“ říká náměstek generálního ředitele Národního zemědělského muzea Antonín Šimčík.

 

Národní zemědělské muzeum vyzývá výtvarné umělce a studenty uměleckých škol k zasílání návrhů a jejich vizuálnímu zpracování. Muzeum předpokládá, že na vzniku vybraných objektů se bude i finančně podílet, a to částkou až 10 tisíc korun na jeden objekt. Podrobnosti výzvy naleznete v příloze tiskové zprávy níže.

 

Otevřená výzva k zasílání návrhů výstavních objektů na výstavu Cykly

Možná konečná podoba přihlášených projektů:
 • Interaktivní objekty, sochy, kinetické objekty, instalace, videoinstalace, videoart, animace, 3D animace, videohry, grafika, komiks, performance.
Témata k vypracování návrhů interaktivních objektů:
 • slunce, čas, země, půda, růst, pohyb, energie, život, kolo, síla
Technické požadavky:
 • Za zaslaný návrh NZM neposkytuje žádné finanční vyrovnání.
 • Finanční příspěvek na jeden výstavní objekt je maximálně 10 000 korun. (Finanční příspěvek bude poskytnut pouze pro výrobu návrhu objektu, který byl vybraný porotou, může být použit na materiál či na jiný náklad související s objektem).
 • Návrh by měl znázorňovat jedno z výše uvedených témat.
 • Předmět by měl zapojit více návštěvníkových smyslů, stimulovat a zintenzivňovat vnímání a prožitek z expozice. Pomocí interaktivního objektu by si návštěvník mohl některou činnost vyzkoušet.
 • Interaktivní objekt by měl být z trvanlivých materiálů. Měl by odolat minimálně dvouletému provozu s bohatou návštěvností školních skupin. Měl by být ze zdravotně nezávadných materiálů, které umožní dětem dotýkat se, zapojit se, zúčastnit se a zahrát si.
 • Měl by být stabilní.
 • Měl by přimět návštěvníka nejen k fyzické, ale i k duševní aktivitě a představivosti.

 

Náležitosti přihlášených projektů:
 • Návrh konceptu včetně vizualizace – skica nebo technický výkres, odhad cenových nákladů, slovní popis a zdůvodnění.
 • Téma, které si autoři z výše nabízených vybrali.
 • CV autora/autorů včetně portfolia.

 

V případě zájmu kontaktujte organizátorky výzvy Kateřinu Závodovou (katerina.zavodova@nzm.cz) či Martu Krusberskou (marta.krusberska@nzm.cz), zájemcům bude zaslán podrobný popis výstavy.

 

Návrhy zasílejte do 28. 2. 2019 v tištěné nebo elektronické podobě na adresu:

 

Harmonogram:

28. 2. 2019  – uzávěrka odevzdaných návrhů a námětů

1. 3. 2019 – výběr projektů

5. 3. 2019 – zveřejnění vybraných návrhů

březen až červenec 2019 – realizace objektů

srpen – instalace výstavy

19. 9. 2019 – 30. 6. 2020 – výstava “Cykly“ v Národním zemědělském muzeu v Praze na Letné

2021 – výstava přesunuta do pobočky NZM v Ostravě, Dolní oblast Vítkovic

 

Národní zemědělské muzeum se nezavazuje touto výzvou k jakémukoliv podpisu na uzavření smlouvy o dílo, stejně tak, jako si vyhrazuje právo na zrušení tendru ve věci požadované.