Tiskové zprávy Národního zemědělského muzea 2018

Advent na Ohradě – tisková zpráva

Adventní neděle v Národním zemědělském muzeum Ohrada

Advent na loveckém zámku Ohrada4. prosince 2018

Na neděli 16. prosince od 14 do 18 hodin připravilo muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství adventní program pro malé i velké návštěvníky. Připraveny jsou výtvarné dílny, zdobení perníčků, vánoční zpívání či rozsvícení vánočního stromku.

Všichni, kteří se chtějí zastavit v předvánočním shonu a vychutnat si kouzlo adventního času, jsou zváni v neděli 16. prosince od 14 do 18 hodin na lovecký zámek Ohrada. Nejen pro děti jsou zde připraveny výtvarné dílny „Vyrob si svého anděla“, kde si mohou vytvořit vánoční ozdoby z přírodních materiálů, ukázky zhotovení tradičních vánočních ozdob ze slámy, vyřezávání betlémských figurek, zdobení perníčků a v neposlední řadě ukázky vánočního prostírání štědrovečerní tabule. Atmosféru adventního odpoledne umocní koledami hudebníci Lesnické školy Písek, s nimiž si mohou návštěvníci při tvoření zazpívat. V závěru programu se na nádvoří zámku rozzáří vánoční stromeček ozdobený společně vyrobenými ozdobami. „Advent je doba, kdy se má člověk pozastavit, vracet se zpátky – tedy i k tradicím a zažívat příjemnou přípravu na nejkrásnější svátky v roce. Doufám, že takto to zažijí návštěvníci i u nás v muzeu,“ říká náměstek generálního ředitele Národního zemědělského muzea Jiří Houdek.

Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se zejména tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. Národní zemědělské muzeum má kromě hlavní výstavní budovy v Praze také další čtyři pobočky – Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice. Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství Ohrada je nejstarším loveckým muzeem v Evropě. První muzejní sbírky loveckých trofejí a vycpanin zde byly umístěny již v roce 1842. Unikátem je Sallačova sbírka několika set exponátů paroží a souroží. Barokní zámek Ohrada nabízí také působivé interiéry, zejména hodovní sál vyzdobený barokními loveckými motivy a nábytkem z paroží. Každý rok připravuje muzeum několik výstav tematicky souvisejících se zaměřením pobočky.

 

Kontakt:

Ing. Jiří Houdek, ředitel pobočky Ohrada

Tel.: 724 996 626,  jiri.houdek@nzm.cz

Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství

Ohrada 17, 373 41  Hluboká nad Vltavou