Tiskové zprávy Národního zemědělského muzea 2018

Memorandum s ÚZEI – tisková zpráva

Národní zemědělské muzeum a Ústav zemědělské ekonomiky a informací uzavřely memorandum o spolupráci

12. června 2018

Slavnostní podpis memoranda proběhl v úterý 12. června 2018 ve 14 hodin v hlavní výstavní budově muzea v Praze na Letné za účasti generálního ředitele Národního zemědělského muzea Milana Jana Půčka a ředitele Ústavu zemědělské ekonomiky a informací Štěpána Kaly.

Smyslem spolupráce je zejména propagovat činnost obou institucí ve spojení s vnímáním zemědělství jako širšího sociokulturního fenoménu a také informační součinnost s cílem zvýšit informovanost veřejnosti o zemědělských oborech a souvisejících tématech. „Národní zemědělské muzeum usiluje o to, aby věci, které dělá, vznikaly na základě partnerské spolupráce. Je to někdy možná složitější, než když se lidé nemusí s nikým domlouvat, osobně ale věřím, že to může přispět k lepšímu výsledku,“ říká ředitel Národního zemědělského muzea Milan Jan Půček. „Jako muzeum se zabýváme především historií. Jsou to právě naši partneři, kteří zkoumají současnost a připravují výhledy do budoucnosti. Navíc se každý z nich dívá na zemědělství z jiného úhlu pohledu a ukazuje věci v nových souvislostech. Popularizace těchto informací může být pro našeho návštěvníka velkým přínosem,“ dodává.

V současné chvíli Národní zemědělské muzeum připravuje společně s Ústavem zemědělské ekonomiky a informací další díly řady obrázkových statistik, tentokrát na téma Půda, Voda a Potravinářství. Muzejní pracovníci také mohou využívat bohatý knižní fond Knihovny Antonína Švehly – největší zemědělské knihovny v České republice a třetí největší zemědělské knihovny na světě. „Skýtá více než 1 200 000 svazků. Disponujeme nejen několika desítkami tisíc starých tisků, ale také nově vydanými publikacemi a časopisy, které mají společného jmenovatele, a tím je zemědělství. Poskytujeme nejmodernější knihovnické služby, spolupracujeme také se zahraničím. Pořádáme mnoho vzdělávacích a společenských akcí pro různé věkové kategorie se zaměřením na přírodu, lesnictví, rybářství, životní prostředí. 
S Národním zemědělským muzeem nás tak pojí společný cíl, proto tuto spolupráci vítáme a našeho partnerství si ceníme,“ doplňuje ředitel Ústavu zemědělské ekonomiky a informací Štěpán Kala.

Ústav zemědělské ekonomiky a informací je expertním centrem zaměřeným na zemědělskou ekonomiku, potravinářství, zemědělské poradenství a informace. ÚZEI je znaleckým ústavem v oboru ekonomika, potravinářství a zemědělství, a to v rozsahu ekonomika a sociologie v odvětví zemědělství a výživy. ÚZEI spravuje Knihovnu Antonína Švehly, která je třetí největší oborovou knihovnou na světě.

Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se zejména tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. Národní zemědělské muzeum má kromě hlavní výstavní budovy v Praze také další čtyři pobočky – Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice. Jednotlivé pobočky jsou zaměřeny tak, aby svou vědecko-výzkumnou, akviziční a prezentační činností komplexně pokrývaly zemědělství a jeho příslušné obory v celé šíři. Muzeum nabízí řadu lektorských programů a každoročně pořádá několik desítek tematických akcí pro veřejnost.


Podpis memoranda Národního zemědělského muzea a Ústavu zemědělské ekonomiky a informací, 12. 6. 2018