Tiskové zprávy Národního zemědělského muzea 2018

Pěstujme a jezme zdravě – tisková zpráva

Národní zemědělské muzeum nabídne cyklus přednášek Pěstujme a jezme zdravě

Pěstujem a jezme zdravě, cyklus přednášek24. října 2018

Jste Z{věda}ví? – Pak navštivte přednášky určené zejména lidem se zájmem o zahradničení a zdravé stravování, bylinky a staré a krajové odrůdy rostlin. Cyklus přednášek Pěstujme a jezme zdravě muzeum připravilo ve spolupráci s předními odborníky z Výzkumného ústavu rostlinné výroby.

Národní zemědělské muzeum v Praze na Letné nabízí čtyři přednáškové večery, na kterých se posluchači dozví, jak si doma připravit repelent z bylinek, jak se vyznat v pesticidech, kdo je na zahradě škůdce a kdo užitečný, o významu bylin v našem jídelníčku, botanických pesticidech i moderních přístupech v ochraně rostlin. Vědci z Výzkumného ústavu rostlinné výroby také objasní, proč je důležité uchovávat původní a krajové odrůdy či představí stále častější cizokrajné návštěvníky našich zahrad. Nahlédnou do problematiky mykotoxinů, vysvětlí, proč je důležité udržovat rozmanitost, čím se liší biologická ochrana od chemické nebo jak si doma vyrobit botanické přípravky. „Posláním našeho muzea je také prezentace vědy a výzkumu. Přednášky, které připravujeme ve spolupráci s resortními partnery, jsou jedním ze způsobů, jak veřejnost seznámit s aktuálními vědeckými poznatky,“ říká generální ředitel Národního zemědělského muzea Milan Jan Půček.

Čtyři tematické bloky přednášek cyklu Pěstujme a jezme zdravě se konají vždy ve čtvrtek od 8. do 29. listopadu od 18 do 20 hodin v Národním zemědělském muzeu, Kostelní 44 (pouze 8. 11. začíná přednáška v 18:30 hodin). „I pro širokou veřejnost je dobré poznat a pochopit, jak fungují vztahy v přírodě, jak je lze využít nejen v lékařství či potravinářství, ale i například v ochraně proti různým parazitům či škodlivému hmyzu,“ říká jeden z přednášejících, držitel prestižního ocenění Česká hlava, Roman Pavela, který se mimo jiné věnuje vývoji botanických pesticidů.

Přednáškový cyklus muzeum připravilo ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v. v. i. Vstup je zdarma. Pro omezený počet míst doporučujeme svoji účast potvrdit v on-line registraci na www.nzm.cz/prednasky-konference.

Z{věda}ví – Bouráme mýty, prezentujeme fakta. Pod akronymem Z{věda}ví se skrývají slova Zemědělská Věda – Výzkum a vzdělávací přednášky pro všechny, které zajímají témata týkající se zemědělství, krajiny a venkova zaměřené na prezentaci výsledků aktuálních výzkumů. Národní zemědělské muzeum je chystá ve spolupráci s výzkumnými institucemi, resortními organizacemi Ministerstva zemědělství a oborovými nevládními organizacemi. Záznamy z minulých přednášek najdete zde.

Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. Národní zemědělské muzeum má kromě hlavní výstavní budovy v Praze další pobočky – Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice. V pražské budově jsou k vidění expozice Zemědělství, Jede traktor, Rybářství, Myslivost, Voda v krajině, Gastronomie, Laboratoř ticha či Život – střešní  zahrada. Prostor pro zdokonalování kulinářských dovedností nabízí gastrostudio, kde probíhají kurzy vaření a workshopy pro veřejnost. Výstava Největší objev představuje fenomén zemědělství ve 100 předmětech, které reprezentují milníky v historii zemědělství a dokládají jeho význam pro lidstvo.

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., je největším pracovištěm aplikovaného výzkumu zaměřeným na rostlinnou výrobu a příbuzné obory v České republice. Hlavním cílem výzkumu  je získat vědecké poznatky pro podporu trvale udržitelného rozvoje zemědělství, na základě inovací systémů a technologií pěstování zemědělských plodin pro produkci kvalitních a bezpečných potravin, krmiv a surovin pro energetické a průmyslové využití.