Tiskové zprávy Národního zemědělského muzea 2018

Nabitý víkend – tisková zpráva

Nabitý víkend v Národním zemědělském muzeu

Za tajemstvím potravin aneb Víš, co jíš?3. října 2018

První říjnový víkend, v pátek 5. a sobotu 6. října čekají návštěvníky Národního zemědělského muzea v Praze na Letné hned tři zajímavé akce. Na dvoře muzea proběhne Biojarmark, v pátek Noc vědců i zábavná hra Za tajemstvím potravin aneb Víš, co jíš? Připraveny jsou ochutnávky, přednášky, workshopy, hry i projekce.

V pátek a v sobotu se muzeum otevře školním třídám i dětem s rodiči v rámci osvětové akce Za tajemstvím potravin aneb Víš, co jíš? Zábavná soutěžní hra seznamuje děti se zdravou výživou a učí je správně zacházet s potravinami. Celou akcí budou slovem a písničkami provázet Vanda a Standa. Každý úspěšný hráč obdrží v cíli jako odměnu diplom a cenu. Pro děti je také připravena kreativní dílna, ze které si mohou odnést výrobky. Aktivity pro děti, ať už přijdou s paní učitelkou nebo s rodiči, jsou nachystány od 9 do 17 hodin v přednáškovém a výstavním sále v přízemí muzea. Pro rodiče a pedagogy bude po celou dobu trvání akce k dispozici zdarma celá řada publikací a výukových materiálů o zdravé výživě a bezpečném zacházení s potravinami.

Akci pro rodiny s dětmi pravidelně připravuje Ministerstvo zemědělství.       

Biojarmark na dvoře Národního zemědělského muzea je snahou obnovit tradici trhu, který ručí za kvalitu a kde je možné nakoupit certifikované biopotraviny a občerstvení. K sobotnímu jarmarku přibyly letos doprovodné akce a narostl do dvoudenní podoby. V pátek proběhnou paralelně s programem Za tajemstvím potravin dílničky o ekologickém zemědělství a biopotravinách. Pro dospělé návštěvníky je v gastrostudiu od 17 do 20 hodin připraven tematický workshop – vaření z méně tradičních plodin a bioproduktů. Na samotném trhu pak v sobotu od 9 do 17 hodin více než dvacítka zemědělců, zpracovatelů a gastronomických kouzelníků nabídne udržitelně a k přírodě ohleduplně produkované potraviny, jako jsou uzenářské výrobky z masa z biochovů, mléčné výrobky z kravského a kozího mléka, sušené bylinky a čaje, biodynamické víno a hojnost zeleniny. Připraveny jsou přednášky o zemědělství a dotacích či komunitou podporovaného zemědělství. Také v gastrostudiu se bude při jarmarku vařit bio – od 10:30 do 13:30 proběhne kurz vaření pod vedením špičkového kuchaře.

Pražský Biojarmark pořádá PRO-BIO LIGA ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem za finanční podpory Ministerstva zemědělství, hlavního města Prahy a kontrolních organizací KEZ o.p.s. a ABCERT AG.

Pražská Noc vědců s podtitulem 100 let české vědy proběhne v pátek 5. října ve více než třech desítkách míst České republiky. Motto akce je 100 let české vědy a lidé libovolného věku, vzdělání či zájmů mohou opět navštívit jen pro ně otevřené vědecké ústavy, výzkumná centra, univerzity, muzea, science centra i nemocnice. Čekají na ně přednášky, pokusy, ukázky, virtuální realita, výstavy, filmy, workshopy a těší se na ně asistenti, vědci, demonstrátoři a všichni, kdo vědou a výzkumem denně žijí.

Národní zemědělské muzeum během Noci vědců nabídne od 17 do 22 hodin experimenty, workshopy, přednášky, komentované prohlídky, soutěže a mnoho dalšího. V rámci akce se budou v muzeu prezentovat zejména výzkumné ústavy Ministerstva zemědělství. Poutavým způsobem přiblíží zemědělský výzkum včetně zajímavých osobností za posledních 100 let. Přednáškový blok pod vedením vědeckých pracovníků těchto výzkumných ústavů se zaměří na nové objevy, výzkumy a posuny v zemědělských vědách včetně potravinářství. > aktuální program

„Program tohoto víkendu ukazuje šíři záběru našeho muzea. Zemědělství se dotýká téměř každé oblasti našeho života. Jsem přesvědčen, že Biojarmark, věda i vzdělávací program o potravinách se vzájemně výborně doplňují. Návštěvníci si odnesou nejen potraviny či výrobky, ale také poznání a nové vědomosti,“  říká náměstek generálního ředitele Jiří Houdek.

U příležitosti oslav stého výročí založení Národního zemědělského muzea je vstup do muzea až do 28. října zdarma.

Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. Národní zemědělské muzeum má kromě hlavní výstavní budovy v Praze další pobočky – Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice. V pražské budově jsou k vidění expozice Zemědělství, Jede traktor, Rybářství, Myslivost, Voda v krajině, Gastronomie, Laboratoř ticha či Život – střešní  zahrada. Prostor pro zdokonalování kulinářských dovedností nabízí gastrostudio, kde probíhají kurzy vaření a workshopy pro veřejnost.