Tiskové zprávy Národního zemědělského muzea 2018

Den Země – tisková zpráva

Oslavte Den Země s Národním zemědělským muzeem

Den Země19. dubna 2018

Víte, co je obilka a jaká je její cesta od semínka k chlebu? Ve čtvrtek 26. dubna se to můžete dozvědět na akci Den Země v Letenských sadech na stánku Národního zemědělského muzea. K vidění budou druhy osiva, ukázka porostu ozimých obilovin i výrobky z různých druhů mouky. Děti si vyzkouší mletí obilí pomocí ručního mlýnku s mlýnským kamenem.

Den Země je dnem věnovaným naší planetě, v konečném důsledku tedy i nám všem. Termín svátku vychází z původních oslav, které se obvykle konaly při  jarní rovnodennosti. Den Země vznikl spontánně v USA jako ekologicky laděný svátek Země a od roku 1990 se k oslavám přidala i Česká republika. Cílem je upozornit na dopady lidského chování na životní prostředí a uvědomění si vlastní zodpovědnosti za svět, ve kterém žijeme.

Národní zemědělské muzeum Praha připravilo na akci Den Země v Letenských sadech informační stánek s lektorským programem o půdě Od zrníčka po talíř, s ukázkami mletí obilí na kamenném mlýnku. „Cílem prezentace je důraz na význam půdy jako zdroje obživy, tedy i samotné existence člověka. Zda bude součástí prezentace i muzejní dojnice Malina, rozhodne počasí,“ říká generální ředitel Národního zemědělského muzea Milan Jan Půček.

Program ke Dni Země pořádá v Letenských sadech Městská část Praha 7 společně s institucemi a neziskovými organizacemi působícími na jejím území. Zejména těmi, které se věnují životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji. Malí i velcí návštěvníci se zde seznámí s tématy ochrany životního prostředí zábavnou formou, prostřednictvím nejrůznějších her a soutěží.

Oslavy Dne Země v Letenských sadech se konají pod záštitou starosty Městské části Praha 7 Jana Čižinského a v rámci kampaně Udržitelná Sedmička. Projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky.

 

Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. Národní zemědělské muzeum má kromě hlavní výstavní budovy v Praze další pobočky - Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice. V pražské budově jsou k vidění expozice Zemědělství, Jede traktor, Rybářství, Myslivost, Voda v krajině, Laboratoř ticha či Živá zahrada na střeše muzea. Prostor pro zdokonalování kulinářských dovedností nabízí Gastrostudio, milovníci umění ocení výstavu obrazů realisticky orientovaných malířů ze Šrobárovy sbírky.