Tiskové zprávy Národního zemědělského muzea 2018

Závěry sympozia Venkov v proměnách času – tisková zpráva

Zabránit vylidňování venkova je hlavní závěr sympozia Venkov v proměnách času 1918–2018

Sympozium Venkov v proměnách času 2018, NZM Praha6. srpna 2018

Jedním z hlavních témat jubilejního sympozia Spolku pro obnovu venkova, které se konalo 1. a 2. srpna v Národním zemědělském muzeu v Praze na Letné, bylo, jak zabránit vylidňování českého venkova.

Největší výzvou pro Spolek pro obnovu venkova je zabránit přetrvávajícímu vylidňování venkova v České republice, ukázalo sympozium Venkov v proměnách času 1918–2018, které se ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem v Praze a dalšími partnery konalo také u příležitosti výročí 100 let existence samostatného Československa, 100 let od založení Národního zemědělského muzea a 25 let trvání spolku. „Vylidňování venkova není možné zastavit bez podpory jeho aktivních obyvatel se vztahem ke své obci a místnímu prostředí, především z řad menších a drobných živnostníků nebo zemědělců,“ říká předsedkyně Spolku pro obnovu venkova Veronika Vrecionová.

U kulatých diskuzních stolů, které byly stěžejní částí sympozia, mimo jiné zaznělo, že je potřeba řešit nedostatečnou infrastrukturu a absenci základních služeb, včetně takzvané potravinové obslužnosti. Podle přednášejících i diskutujících se venkov potýká s nadměrnou byrokracií, nedostatečným uplatňováním principu subsidiarity a nedostatkem peněz. Podpora lokálních potravin vyráběných a prodávaných místními zemědělci se nabízí jako jedno z přirozených řešení. Místní farmáři se mohou na potravinové obslužnosti obcí aktivně podílet, neboť stále více jich vyrábí z vyprodukovaných zemědělských surovin kvalitní české základní potraviny a ve společnosti navíc roste po těchto výrobcích poptávka. Nezbytnou podmínkou pro rozvoj venkova je i zlepšení stavu krajiny. V logickém zájmu rodinných farem je předat následujícím generacím hospodářství v co nejlepším stavu, i díky tomu se hospodáři zodpovědněji starají o svá pole, což přirozeně vede k lepší prevenci rizik sucha a povodní a péči o zdroje vody. Z toho těží jak krajina, tak obec a rozvoj venkova. 

„Jsme velmi rádi, že jsme se mohli stát partnerem sympozia a že se sympozium konalo pod záštitou pana ministra Miroslava Tomana a za podpory Ministerstva zemědělství a Ministerstva kultury. I u nás v muzeu se tématům venkova, místních potravin, vodě a půdě dlouhodobě věnujeme v našich vzdělávacích aktivitách. Nyní například dokončujeme další z řady obrázkových statistik, tentokrát právě na téma Půda. Od září spustíme ucelený edukační program pro školy, jehož cílem je ukázat zejména městským dětem a studentům význam zemědělství, venkova a místní produkce potravin,“ dodává statutární náměstek generálního ředitele Národního zemědělského muzea Antonín Juriga.

 

Spolek pro obnovu venkova České republiky je nevládní nezisková organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.

Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. Kromě hlavní výstavní budovy v Praze má další pobočky, Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice.