Tiskové zprávy Národního zemědělského muzea 2018

Memorandum s VÚRV – tisková zpráva

Národní zemědělské muzeum a Výzkumný ústav rostlinné výroby uzavřely memorandum o spolupráci

Podpis memoranda Národního zemědělského muzea Výzkumného ústavu rostlinné výroby27. února 2018

Slavnostní podpis memoranda proběhl v úterý 27. 2. 2018 v 10 hodin v hlavní výstavní budově muzea v Praze na Letné za účasti generálního ředitele Národního zemědělského muzea Milana Jana Půčka a ředitele Výzkumného ústavu rostlinné výroby Jibana Kumara.

Obě strany se ve snaze o poskytování co nejkvalitnější služby veřejnosti domluvily na dlouhodobé spolupráci v oblasti propagace a osvěty zemědělských oborů a jim blízkých témat. Smyslem spolupráce je zejména propagovat činnosti obou institucí ve spojení s vnímáním zemědělství jako širšího sociokulturního fenoménu zasazeného do historických souvislostí a poskytovat si informační součinnost s cílem zvýšit informovanost veřejnosti o zemědělských tématech. „Spolupráce s Výzkumným ústavem rostlinné výroby je další z aktivit, které se nám daří realizovat napříč resortními organizacemi Ministerstva zemědělství. Existuje řada zajímavých témat a projektů, na kterých se jako paměťová instituce můžeme společně podílet,“ uvedl generální ředitel Národního zemědělského muzea Milan Jan Půček s poukazem na jeden z hlavních cílů muzea – stát se výkladní skříní celého zemědělského resortu. Muzeum se proto ve svých expozicích, svými akcemi i zaměřením lektorských programů snaží upozornit na potřebu komplexního vnímání oboru či nezbytnost šetrného přístupu ke krajině. „To vše v kombinaci se zásadami, jako jsou úcta k tradici a respekt ke znalostem, střídmost a zdravý selský rozum,“ dodává Půček.

Nejbližší společná akce se uskuteční 21. dubna, kde na druhém ročníku Bylinkového dne bude mít Výzkumný ústav rostlinné výroby celkem tři odborné přednášky. „Spoluprací s Národním zemědělským muzeem chceme přiblížit veřejnosti nové poznatky a výsledky výzkumu v oblasti rostlinných a environmentálních věd a možnosti jejich uplatnění v praxi. Naše účast na Bylinkovém dni je pouze začátkem vzájemné spolupráce,“ doplňuje Jiban Kumar, ředitel Výzkumného ústavu rostlinné výroby.

 

Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se zejména tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. Národní zemědělské muzeum má kromě hlavní výstavní budovy v Praze také další čtyři pobočky – Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice. Jednotlivé pobočky jsou zaměřeny tak, aby svou vědecko-výzkumnou, akviziční a prezentační činností komplexně pokrývaly zemědělství a jeho příslušné obory v celé šíři. Muzeum nabízí řadu lektorských programů a každoročně pořádá několik desítek tematických akcí pro veřejnost.


Podpis memoranda mezi Národním zemědělským muzeem a Výzkumným ústavem rostlinné výroby, 27. 2. 2018 (vlevo generální ředitel NZM Milan Jan Půček, vpravo ředitel VÚRV Jiban Kumar)