Tiskové zprávy Národního zemědělského muzea 2018

Sympozium Venkov v proměnách času – tisková zpráva

Spolek pro obnovu venkova pořádá letošní jubilejní sympozium ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem 

Venkov v proměnách času, Národní zemědělské muzeum Praha31. července 2018

Venkov v proměnách času 1918–2018, to je název dvoudenního sympozia, které ve středu a ve čtvrtek 1. a 2. srpna 2018 pořádá Spolek pro obnovu venkova v Národním zemědělském muzeu v Praze. Účastníci sympozia si před zasedáním prohlédnou prostory Senátu Parlamentu České republiky, poté se přesunou do pražské budovy muzea na Letné. Hlavním bodem programu bude konference a kulaté stoly nad závěry z Národní konference Venkov 2017.

Setkání členů Spolku pro obnovu venkova, pamětníků vzniku národního Programu obnovy vesnice/venkova a dalších partnerů i příznivců venkova bude mít letos s ohledem na výročí 100 let od vzniku samostatného Československa a 25 let od založení Spolku pro obnovu venkova ČR slavnostnější ráz. To je také důvodem, proč je letošním partnerem a zároveň hostitelem akce Národní zemědělské muzeum, které rovněž slaví sté výročí od svého založení. „Spolek pro obnovu venkova patří k důležitým partnerům v zemědělském resortu, zejména pomáhá s prosazováním Programu obnovy venkova. Snaží se o rozvoj vesnic a podporuje jejich společenský život. Spolupráce s Národním zemědělským muzeem bude jistě  oboustranně prospěšná,“ říká ministr zemědělství Miroslav Toman, pod jehož záštitou se sympozium koná.  

První den se účastníci sympozia vydají na prohlídku Senátu, odpoledne budou mít možnost projít si nové expozice Národního zemědělského muzea v Praze a seznámit se s jeho historií, která je s venkovem úzce spojena. Podvečerní program je vyhrazen pro setkání pamětníků a příznivců venkova. Konference a kulaté stoly na témata Základy venkovské služby a infrastruktura; Agroturistika a podnikání na venkově, lokální ekonomiky; Zemědělská půda, krajina a klimatická změna jsou na programu ve čtvrtek. „V současné době je silným tématem vylidňování venkova, a proto jsme přesvědčeni, že se všichni musíme snažit hledat cesty, jak tento neblahý trend minimalizovat. Témat na jednání je mnoho: od zlepšování infrastruktury a služeb přes podporu podnikání až k zemědělství, protože venkov a zemědělství jsou spojité nádoby. A je to silné téma nejen pro obyvatele venkova, vždyť na venkově tráví svůj volný čas i většina obyvatel měst. Podpora českého, moravského a slezského venkova je v zájmu celé společnosti,“ říká Veronika Vrecionová, předsedkyně Spolku pro obnovu venkova ČR.

Na konferenci promluví i řada dalších řečníků, například předseda Národní sítě místních akčních skupin Jiří Krist, Jiří Urban z Ústavu pro studium totalitních režimů nebo státní tajemník Ministerstva kultury Zdeněk Novák. „Téma venkova do zemědělského muzea jednoznačně patří, proto je nám ctí, že jsme se právě v tomto jubilejním roce stali hostiteli takové akce,“ říká generální ředitel Národního zemědělského muzea Milan Jan Půček. „Pro muzeum je to současně příležitost představit náš projekt Sítě zemědělských muzeí, který nabízí právě možnost spolupráce s partnery na venkově,“ dodává.

Sympozium probíhá pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana. Součástí středečního programu je také vernisáž dvou výstav – Má vlast cestami proměn a Vesnice roku. Více na www.spov.org

Spolek pro obnovu venkova České republiky je nevládní nezisková organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.

Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. Kromě hlavní výstavní budovy v Praze má další pobočky, Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice.