Tiskové zprávy Národního zemědělského muzea 2018

Výstava Lidé na poli – tisková zpráva

Přijďte se podívat na poklady z fotografického archivu Národního zemědělského muzea

Výstava Lidé na poli, Národní zemědělské muzeum Praha15. června 2018

Od úterý 19. června mají návštěvníci možnost navštívit další výstavu cyklu Z fotoarchivu Národního zemědělského muzea. Tentokrát je věnována tématu Lidé na poli. K vidění bude až do konce letních prázdnin.

V další části výstavního cyklu Z fotoarchivu Národního  zemědělského muzea se představí patnáct fotografií z 30. až 60. let 20. století.  „Fotoarchiv Národního zemědělského muzea obsahuje obrovské poklady. Vývoj zemědělské praxe i rurální architektury, změny podoby krajiny i vesnice, života a kultury zemědělců za posledních 100 let není snad nikde uchován v tak ucelené podobě,“ říká generální ředitel Národního zemědělského muzea Milan Jan Půček.

Již nejméně 20 000 let př. n. l. lidé sbírali a pojídali semena divoce rostoucích obilovin a zhruba 9 500 let př. n. l. bylo kultivováno osm základních neolitických plodin – pšenice dvouzrnka, pšenice jednozrnka, ječmen, hrách, čočka, vikev, cizrna a len. S rozvojem zemědělství se začaly rozvíjet i  nástroje potřebné k obdělávání půdy a sklizni plodin. V první polovině 20. století už byla zmechanizována většina zemědělských prací, vznikaly nové technologie na základě vědeckých poznatků, i když drobní zemědělci často neměli dostatečné finanční zdroje k pořízení nových drahých strojů. Lidská práce byla nadále nezastupitelnou a významnou součástí všech zemědělských oborů a lidé stále zůstávali na poli, ať už jako hlavní vykonavatelé potřebných prací nebo jako obsluha strojů a nářadí.

Více jak 160 000 sbírkových fotografií dokumentuje veškerá témata vztahující se k zemědělství a jeho jednotlivým oborům. Obsáhlá sbírka fotografií agrárních dějin je doplněna i reprodukcemi historických listin, pergamenů, plánů, map, urbářů a knih.

Fotoarchiv obsahuje pouze fotografie zhotovené z iniciativy Národního zemědělského muzea, zpravidla jeho pracovníky. Dokumentuje historický vývoj zemědělství, potravinářství, lesnictví a rybářství a také práci a způsob života vesnického obyvatelstva. Různorodé materiálové složení podsbírky zahrnuje černobílé i barevné negativy a pozitivy (včetně historických skleněných negativů, zhruba od roku 1918), dále též zvukové záznamy a videozáznamy (převážně z 50. a 60. let 20. století). V rámci interního katalogizačního systému je podsbírka dále členěna na jednotlivé tematické okruhy, od obecných záběrů postihujících krajinný ráz různých regionů přes konkrétní zachycení jednotlivých zemědělských oborů až po snímky muzeologického charakteru dokumentující jednotlivé muzejní expozice, výstavy a osobnosti se zemědělským muzejnictvím spjaté.

 

Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. Národní zemědělské muzeum má kromě hlavní výstavní budovy v Praze další pobočky – Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice. V pražské budově jsou k vidění expozice Zemědělství, Jede traktor, Rybářství, Myslivost, Voda v krajině, Gastronomie, Laboratoř ticha či Život – střešní  zahrada. Prostor pro zdokonalování kulinářských dovedností nabízí gastrostudio, milovníci umění ocení výstavu obrazů realisticky orientovaných malířů ze Šrobárovy sbírky.

 

Jitka Taussiková

tisková mluvčí

Národní zemědělské muzeum

Tel.: 604 867 970       

tiskove@nzm.cz