Tiskové zprávy Národního zemědělského muzea 2018

Kouzlo historické techniky – tisková zpráva

Historická technika očima studentů ČVUT v Národním zemědělském muzeu Praha

19. dubna 2018

Ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým v Praze pořádá Národní zemědělské muzeum Praha už dvanáctý ročník výstavy kreseb posluchačů druhého ročníku studijního programu Architektura a stavitelství Katedry architektury Stavební fakulty ČVUT v Praze. Výstava se bude k vidění od 24. dubna v prostorách stálé expozice Jede traktor, kde se studenti kreslení věnovali.

Společným znakem kreseb je originální autorské vyjádření vystavených exponátů, především traktorů, ale i dalších zemědělských strojů a techniky. Nápaditost, dobré ovládnutí techniky kresby a také snaha o věrné a detailní provedení jsou společným jmenovatelem vystavených kreseb. Nejlepší práce studentů ČVUT v Praze vystavené v předchozích letech již trvale zdobí některé muzejní expozice Národního zemědělského muzea v Praze i jeho mimopražské pobočky. Práce studentů budou v expozici Jede traktor vystaveny do 10. června. „Jsme rádi, že naše historická expozice zemědělské techniky plní i takto současnou funkci – zpřítomňuje studentům neopakovatelný design a jednoduchou funkčnost tehdejších strojů, a může se tak pro ně stát inspirací do budoucna,“ říká statutární náměstek a ředitel Národního zemědělského muzea Praha Antonín Juriga.

Akce se koná ve spolupráci s Katedrou architektury Stavební fakulty ČVUT a pod záštitou starosty Městské části Praha 7 Jana Čižinského.

Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se zejména tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. Národní zemědělské muzeum má kromě hlavní výstavní budovy v Praze také další čtyři pobočky – Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice. V pražské budově jsou k vidění expozice Jede traktor, Rybářství, Myslivost, Voda v krajině, Laboratoř ticha či Živá zahrada výhledů na střeše muzea. Prostor pro zdokonalování kulinářských dovedností nabízí Gastrostudio, milovníci umění ocení výstavu obrazů realisticky orientovaných malířů ze Šrobárovy sbírky.