Tiskové zprávy Národního zemědělského muzea 2018

Největší objev – tisková zpráva

Myslíte, že se Vás zemědělství netýká? Výstava Největší objev přesvědčí o opaku!

Pšenice dvouzrnka. Výstava Největší objev. Fenomén zemědělství ve 100 předmětech20. září 2018

Zemědělství vděčíme za vznik písma, kalendáře i matematiky – od 28. září se o tom mají možnost přesvědčit návštěvníci Národního zemědělského muzea v Praze na Letné. Výstava Největší objev – Fenomén zemědělství ve 100 předmětech připravená k výročí 100 let založení muzea i republiky představí vzácné i nečekané exponáty, které reprezentují 10 000 let vývoje zemědělství.

Víte, jaký je největší objev v lidských dějinách? Národní zemědělské muzeum zve na výstavu, která přiblíží historii oboru týkající se nás všech. V hlavní výstavní budově v Praze na Letné návštěvníci uvidí 100 unikátních předmětů ilustrujících cestu zemědělství od pravěku po současnost. Časová linka obsáhne památky nejstarších zemědělců u nás – kultury s lineární keramikou z 6. tisíciletí před Kristem až po antibiotika, drony nebo informace o globální změně klimatu. Objev pravěkých lovců a sběračů, kteří začali pěstovat obilí a chovat zvířata, stojí v základu naší civilizace a díky němu dnes planeta zvládne uživit téměř 7,5 miliardy obyvatel. Zemědělství vděčíme za vznik písma, kalendáře, matematiky, ale i za pokroky moderní vědy. „Výstava je cestou za kořeny naší civilizace. Přestože v zemědělské prvovýrobě dnes pracuje jenom něco přes 1 % obyvatel naší země, jsou tito, díky úzké spolupráci s jinými oblastmi hospodářství, schopni uživit všechny ostatní. Chceme ukázat, že bez zemědělství by náš svět nebyl možný, že je klíčovým fenoménem současnosti a nesporně i budoucnosti. Zemědělství bylo, je a bude strategicky významné,“ říká generální ředitel Národního zemědělského muzea Milan Jan Půček.

Výstava mapuje 10 tisíc let existence zemědělství. Každý exponát je zařazen do jedné z deseti kategorií: rostlina, zvíře, materiál, nástroj, bezpečí, škůdce, skladování, zpracování, inovace, kult. Největší důraz autoři kladli na inovace, které zemědělství přineslo lidstvu.

Mezi nejvzácnější exponáty patří Venuše ze Střelic z 5. tisíciletí před Kristem, sumerská klínopisná tabulka anebo 3 500 let starý egyptský chléb nalezený v Dér el-Medíně. Výstava Největší objev – Fenomén zemědělství ve 100 předmětech se koná ke sto letům existence Národního zemědělského muzea a ke stému výročí založení Československa. Muzeum, u jehož zrodu stáli Antonín Švehla a prof. Josef Kazimour, vzniklo 28. září 1918. „Chceme navázat na naše zakladatele, pro které byl dialog muzea s veřejností hlavním prostředkem, jak posílit vnímání zemědělství ve společnosti. Zemědělství je navíc univerzální fenomén, takže se obracíme i na zahraniční publikum,“ doplňuje náměstek pro muzeologii Národního zemědělského muzea Antonín Šimčík.

U příležitosti oslav 100 let založení Národního zemědělského muzea i Československé republiky bude první měsíc výstavy od 28. září do 28. října vstup pro návštěvníky zdarma.

Záštitu nad výstavou převzal ministr zemědělství Miroslav Toman.

Hlavními mediálními partnery jsou Český rozhlas a Česká televize.

 

Více informací naleznete na www.fenomenzemedelstvi.cz

 

Mezi exponáty mimo jiné návštěvníci uvidí:

Klínopisnou tabulku

Tabulka s klínovým písmemKlínopisná tabulka datovaná do období vlády 3. dynastie z Uru (asi 2116–2003 př. Kr.) představuje písařské cvičení, v němž se mladý písař učil evidovat zásoby ječmene. Píše se v ní o 76 gurech a 1 barigu ječmene podle královské míry (tj. 22 860 litrů) a o dvou gurech, jednom barigu, čtyřech bánech a dvou silách ječmene (702 litrů) zapečetěných Ur-Iškurem. Tabulka nám ale připomíná nejen vznik písma. Početní údaje odkazují k dalšímu vynálezu starověkých civilizací: aritmetice.

Tabulka s klínovým písmem, Národní muzeum, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur

 

Chléb

Chlebová plackaChléb – symbol života, pohostinnosti a po celá tisíciletí jedna ze základních potravin člověka. Tento chléb je starý bezmála tři a půl tisíce let. Byl objeven v jednom z hrobů tzv. východního pohřebiště u Dér el-Medíny na západním břehu staroegyptských Théb (dnešní Luxor). Staří Egypťané vyráběli různé druhy pečiva. Tento chléb svým tvarem nejvíce připomíná naše otevřené koláče, jelikož podobně jako v jejich případě bývala v důlku uprostřed umístěna (pravděpodobně sladká) náplň.

Chlebová placka, 15. století př. Kr., Egypt, Národní muzeum, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur

Kotel z Mušova

Kotel z MušovaByl nalezen v královském germánském hrobě v jihomoravském Mušově. Kotel je zcela unikátní svým vzezřením: má na sobě úchytky ve tvaru hlav barbarských mužů s typickým germánským účesem, tzv. svébským uzlem. S hodováním pravděpodobně souvisel symbolicky. Spolu s ostatními věcmi v hrobě poukazuje na víru v posmrtnou hostinu, kterou Germáni převzali z římské oblasti.

Kotel, Mušov, Regionální muzeum v Mikulově

Dron

DronBezpilotní letadlo je dnes už běžným pomocníkem řady oborů včetně zemědělství. Samotné snímkování polí dronem proto asi nepřekvapí. Fascinující je ale metoda, s níž jsou snímky analyzovány a vyhodnocovány. Využívá odrazů elektromagnetického záření od rostlin. Podle toho, jakou část barevného spektra rostliny odrážejí, určí software jejich stav – rostliny suché, málo zavodněné či napadené škůdci odrážejí jiné barvy než rostliny zdravé. Z těchto dat umí software odvodit erozi půdy, vypočítat její vlhkost a teplotu či nakreslit výnosovou mapu daného pole. To vše by samozřejmě bylo možné posoudit i pouhým okem, ovšem nikdy na tak velkých rozlohách, jako je to možné s dronem.

Dron senseFly eBee, Geotronics Praha, s.r.o.

 

Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. Národní zemědělské muzeum má kromě hlavní výstavní budovy v Praze další pobočky – Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice. V pražské budově jsou k vidění expozice Zemědělství, Jede traktor, Rybářství, Myslivost, Voda v krajině, Gastronomie, Laboratoř ticha či Život – střešní  zahrada. Prostor pro zdokonalování kulinářských dovedností nabízí gastrostudio, kde probíhají kurzy vaření a workshopy pro veřejnost.