Tiskové zprávy Národního zemědělského muzea 2018

Zemědělský den – tisková zpráva

Zábavná stezka přiblíží dětem zemědělské obory

4. června 2018Zemědělský den, Národní zemědělské muzeum Praha

V pátek 8. června od 9 do 17 hodin zve Národní zemědělské muzeum malé děti i hravé rodiče na akci Zemědělský den. Na zábavné poznávací stezce se seznámí s jednotlivými obory zemědělství.

Národní zemědělské muzeum v rámci projektu Zemědělství žije!, jehož garantem je Zemědělský svaz České republiky, připravilo speciální program, který návštěvníky provede jednotlivými zemědělskými obory a představí zemědělství a jeho podoby v dobách minulých i v současnosti. „Zemědělství má pro lidstvo nezastupitelnou funkci, neboť potraviny musíme konzumovat každý den. Do deseti let odejde ze zemědělství z důvodu vysokého věku třetina pracovníků a i díky moderním technologiím je zapotřebí stále kvalifikovanější síly. Právě z dětí mohou vyrůst důležití lidé pro tento obor a na ně i mimo jiné cílí projekt Zemědělství žije!, prostřednictvím kterého se snažíme přiblížit laické veřejnosti atraktivitu a význam jednotlivých oborů,“ říká předseda Zemědělského svazu České republiky Martin Pýcha. 

Hlavní osou celého programu bude naučná stezka, při níž formou her a poznávacích soutěží děti zabloudí do tajů chovu jednotlivých druhů hospodářských zvířat, rostlinné výroby, ale i potravinářství či mechanizace zemědělství. Poznají mnoho plemen skotu, zjistí, čím se živí koně či prasata, jaká vejce snáší různá drůbež nebo jaké v dnešní době pěstujeme plodiny a z čeho se vyrábějí potraviny. „U nás v muzeu se snažíme zvláště dětem a mládeži ukazovat význam zemědělství v celé jeho šíři. Jsme místem, kde děti zjistí, co vše předchází tomu, než mohou posnídat chleba s máslem nebo že třeba řízky „nerostou“ v supermarketu či restauraci. A kromě toho si u nás na muzejním dvorku také mohou prohlédnout živá hospodářská zvířata. To je pro mnohé, zejména městské děti výjimečný zážitek,“ říká statutární náměstek generálního ředitele Národního zemědělského muzea Antonín Juriga.

Naučná stezka se čtrnácti stanovišti bude připravena pro školy od 9 hodin, pro veřejnost pak od 13 hodin. Zemědělský den se koná na muzejním dvorku a vstupné na akci je zdarma. Pro všechny návštěvníky je připraven malý dárek.

Národní zemědělské muzeum se Zemědělským svazem ČR spolupracuje pravidelně již řadu let, kromě Zemědělského dne v Praze společně pořádají například i podzimní Vinobraní na zámku Kačina. Zemědělský svaz ČR je také partnerem muzea v popularizaci zemědělských témat, podílel se i na přípravě expozice Zemědělství nebo stejnojmenné publikace, jež představuje obor pomocí ilustrovaných statistik.

Letos si připomínáme 50 let od založení Zemědělského svazu ČR, přímé následnické organizace Svazu družstevních rolníků, který vznikl v roce 1968. Svaz je právnickou osobou, která je dobrovolným, nezávislým, nevládním a nepolitickým sdružením právnických a fyzických osob – zemědělských obchodních společností, zemědělských družstev, odbytových družstev a společností, zemědělců a dalších podnikatelů, jejichž podnikání je především zaměřeno na zemědělství, pěstitelství, chovatelství a služby – které se sdružily na ochranu svých hospodářských a sociálních zájmů v souladu s právními předpisy České republiky. Svaz je organizací zaměstnavatelů – podnikatelů v zemědělství a vykonává všechny funkce s tím spojené včetně práva účastnit se kolektivního vyjednávání a uzavírat kolektivní smlouvy vyššího stupně. Předmětem činnosti Svazu je obhajovat a prosazovat zájmy členů v oblasti produkce, odbytu a zhodnocování zemědělské produkce, usilovat o rozvoj zemědělství a venkova, pomáhat členům v rozvoji podnikatelských aktivit a poskytovat služby, poradenský servis a vzdělávání v oblasti hospodářské, ekonomické, podnikatelské, obchodní, právní a sociální. Kontakt: ZS ČR, Hybernská 38, Praha 1, www.zscr.cz, ing. Jana Sixtová, tel. 602 790 272, e-mail sixtova@zscr.cz.

Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. Národní zemědělské muzeum má kromě hlavní výstavní budovy v Praze další pobočky – Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice. V pražské budově jsou k vidění expozice Zemědělství, Jede traktor, Rybářství, Myslivost, Voda v krajině, Gastronomie, Laboratoř ticha či Život – střešní  zahrada. Prostor pro zdokonalování kulinářských dovedností nabízí gastrostudio, milovníci umění ocení výstavu obrazů realisticky orientovaných malířů ze Šrobárovy sbírky.