Tiskové zprávy Národního zemědělského muzea 2018

Ostrava, zahájení rekonstrukce – tisková zpráva

Národní zemědělské muzeum zahájilo stavbu v Dolní oblasti Vítkovice v Ostravě

Zahájení rekonstrukce, Národní zemědělské muzeum Ostrava21. září 2018

V pátek 21. září začala v Dolní oblasti Vítkovice v Ostravě dlouho očekávaná rekonstrukce dvou továrních hal podle návrhu Josefa Pleskota a Milana Šramla. Revitalizace potrvá patnáct měsíců a kromě vzniku nových expozic je hlavním cílem projektu zlepšení podmínek pro uchovávání a prezentaci sbírkových fondů muzea. Bude se jednat o první státní muzeum na území města Ostravy.

Depozitárně-expoziční objekt bude dokončen v prosinci 2019. „Muzeum sem přemístí a návštěvníkům formou otevřeného studijního depozitáře zpřístupní část své jedinečné sbírky historické zemědělské techniky a současně otevře interaktivní expozice věnované potravinám,“ říká generální ředitel Národního zemědělského muzea Milan Jan Půček. Rozdělení muzejních prostor využívá hierarchického uspořádání. V přízemí se bude nacházet technika pro obdělávání zemědělských plodin, nástavba v podobě třetí haly z oceli, umístěné ve výšce několika metrů mezi původní haly, ponese téma potraviny jako finální produkty zemědělského úsilí. V prostorech budoucí galerie – pochozí střechy vestavby – bude prostor pro prezentaci potravinářských technologií. Celá pyramidální struktura vyvrcholí přesahem od materiální dimenze výživy po tu symbolickou – panoramatickým oknem s průhledy na jádro průmyslového areálu. Nebudou chybět ani specializované dětské koutky či prostor pro pořádání přednášek.

Předmětem projektu jsou stavební úpravy dvou stávajících továrních hal, přístavba mezi obě haly, nástavba a nástupní prostor do hal. Jedná se o haly původní veronikárny a skladu žáruvzdorného materiálu. Objekt se nachází v městské památkové zóně Ostrava –Vítkovice. Autory architektonického řešení na revitalizaci obou hal včetně vestavby studijního depozitáře jsou Josef Pleskot a Milan Šraml. Plánované ukončení projektu je konec roku 2019. „Předpokládáme, že první návštěvníky nové muzeum přivítá nejdříve v roce 2020. Stavba je zajímavá také tím, že se bude jednat o první státní muzeum na území města Ostravy,“ uvádí náměstek generálního ředitele Zdeněk Vích.

 

Projekt je financován z programu Integrovaného regionálního programu (IROP) Evropské unie a Ministerstvem zemědělství, které je zřizovatelem muzea.

 

Více informací o projektech IROP Národního zemědělského muzea 

 

Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se zejména tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. Národní zemědělské muzeum má kromě hlavní výstavní budovy v Praze také dalších pět poboček – Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice a nově Ostrava. Jednotlivé pobočky jsou zaměřeny tak, aby svou vědecko-výzkumnou, akviziční a prezentační činností komplexně pokrývaly zemědělství a jeho příslušné obory v celé šíři. Nová pobočka v Ostravě se bude věnovat především gastronomii a zemědělské technice.

 

Kontakt:

Ing. Zdeněk Vích, CSc., náměstek generálního ředitele

Tel.: 724 104 226

zdenek.vich@nzm.cz

 

Ivan Berger, ředitel

Národní zemědělské muzeum Ostrava

Tel.: 776 137 144       

ivan.berger@nzm.cz