Tiskové zprávy Národního zemědělského muzea 2018

Výstava Lidé a řemesla – tisková zpráva

Lidé a řemesla na historických fotografiích v Národním zemědělském muzeu

Lidé a řemesla, Národní zemědělské muzeum Praha30. srpna 2018

V další části výstavního cyklu Z fotoarchivu Národního zemědělského muzea se představí malý výběr fotografií zaměřených na řemeslnou zručnost lidí, využívajících především lokálně dostupné suroviny – dřevo, proutí, hlínu, kůži, vlnu nebo třeba len.

„Kromě stálých expozic a dlouhodobých výstav naše muzeum pravidelně pořádá také drobnější výstavy, jako je například cyklus věnovaný historickým fotografiím z našeho archivu. Postupně představujeme každodenní život a kulturu venkova našich předků,“ říká statutární náměstek Národního zemědělského muzea Antonín Juriga. Sbírky fotoarchivu Národního zemědělského muzea dokumentují nejen historický vývoj zemědělství, potravinářství, lesnictví a rybářství, ale také práci a způsob života vesnického obyvatelstva. Obsáhlá sbírka negativů je doplněna o reprodukce historických listin a pergamenů, plánů, map, urbářů a knih. Sbírka fotoarchiv v současné době obsahuje materiál fotografický (černobílé a barevné negativy a pozitivy zhruba od roku 1918 – včetně negativů skleněných), dále zvukové záznamy a videozáznamy (převážně z 50. a 60. let 20. století). Mezi významné sbírkové předměty patří soubor skleněných negativů z rozmezí let 1920–1930.

Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. Národní zemědělské muzeum má kromě hlavní výstavní budovy v Praze další pobočky – Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice. V pražské budově jsou k vidění expozice Zemědělství, Jede traktor, Rybářství, Myslivost, Voda v krajině, Gastronomie, Laboratoř ticha či Život – střešní  zahrada. Prostor pro zdokonalování kulinářských dovedností nabízí gastrostudio, kde probíhají kurzy vaření a workshopy pro veřejnost.