Tiskové zprávy Národního zemědělského muzea 2018

Památka Antonína Švehly – tisková zpráva

Zemědělské instituce uctily památku významného státníka Antonína Švehly

Památka Antonína Švehly12. prosince 2018

Ve středu 12. prosince se uskutečnilo slavnostní setkání u příležitosti 85. výročí úmrtí Antonína Švehly, státníka, který stál u zrodu Československé republiky a významně se zasloužil o rozvoj zemědělských institucí. Akci spolupořádaly Společnost Antonína Švehly, Národní zemědělské muzeum a Knihovna Antonína Švehly, která spadá pod Ústav zemědělské ekonomiky a informací.

Akce se konala ve Velkém sále Domu zemědělské osvěty, na jehož vybudování se Antonín Švehla významně podílel a ve kterém dodnes sídlí i zemědělská a potravinářská Knihovna Antonína Švehly. „Antonín Švehla je právem oslavován jako velikán českého zemědělství. Měli bychom však také mít na paměti, že jako předseda tří prvorepublikových vlád patří i mezi zakladatele české moderní demokracie. Fakt, že letos bylo Švehlovi uděleno nejvyšší státní vyznamenání, Řád bílého lva, potvrzuje, že jeho odkaz bychom si měli i nadále připomínat,“ říká ředitel Ústavu zemědělské ekonomiky a informací Štěpán Kala.

Vznik a historie Národního zemědělského muzea a Knihovny Antonína Švehly jsou mimo jiné úzce spjaty s osobností Antonína Švehly. Muzeum oficiálně vzniklo 28. 9. 1918 založením spolku České zemědělské muzeum. Po vzniku republiky se spolek transformoval na Československé zemědělské muzeum, ústav pro studium a povznesení venkova, a záhy se stal jednou z nejprogresivnějších muzejních institucí první republiky. U zrodu muzea stálo několik významných osobností, například vynikající muzeolog Josef Kazimour nebo právě Antonín Švehla. „Antonín Švehla byl výjimečnou a inspirativní osobností, původně statkář z Hostivaře. Vážím si na něm zejména toho, že uměl do svého politického rozhodování doslova vnést selský rozum,“ doplňuje náměstek generálního ředitele Národního zemědělského muzea Jiří Houdek.

Svou záštitu poskytli ministr zemědělství Miroslav Toman, ministr vnitra Jan Hamáček a starosta Prahy 15 Milan Wenzl a místostarosta Prahy 2 Jaroslav Šolc.

V říjnu tohoto roku byla vydána publikace nakladatelství Karolinum Rozmluvy s Antonínem Švehlou a o Švehlovi, Vzpomínky agrárního diplomata Karla Mečíře autorů Eduarda Kubů a Jiřího Šouši. Memoárový text českého žurnalisty, diplomata a literáta Karla Mečíře je psán očima Švehlova dlouholetého spolupracovníka, člověka z jeho bezprostředního okolí. Devatenáct tematicky sjednocených vzpomínkových kapitol vytváří pestrý obraz, jenž Švehlu, politika ukazujícího se na veřejnosti nepříliš často a jen neochotně, vykresluje především z lidské stránky. Naznačuje stereotypy jeho myšlení a chování, dává jeho obrazu širší osobnostní rozměr. Kniha vyniká ojedinělým grafickým zpracováním a množstvím fotografií.

 

Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. Národní zemědělské muzeum má kromě hlavní výstavní budovy v Praze další pobočky – Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice. V pražské budově jsou k vidění expozice Zemědělství, Jede traktor, Rybářství, Myslivost, Voda v krajině, Gastronomie, Laboratoř ticha či Život – střešní zahrada. Prostor pro zdokonalování kulinářských dovedností nabízí gastrostudio, kde probíhají kurzy vaření a workshopy pro veřejnost. Výstava Největší objev představuje fenomén zemědělství ve 100 předmětech, které reprezentují milníky v historii zemědělství a dokládají jeho význam pro lidstvo.

 

Ústav zemědělské ekonomiky a informací je expertním centrem zaměřeným na zemědělskou ekonomiku, potravinářství, zemědělské poradenství a informace. ÚZEI je znaleckým ústavem v oboru ekonomika, potravinářství a zemědělství, a to v rozsahu ekonomika a sociologie v odvětví zemědělství a výživy. ÚZEI spravuje Knihovnu Antonína Švehly, která je třetí největší oborovou knihovnou na světě.

 

Jitka Taussiková

tisková mluvčí

Národní zemědělské muzeum

Tel.: 604 867 970       

tiskove@nzm.cz