Tiskové zprávy Národního zemědělského muzea 2018

Bilance NZM 2017 – tisková zpráva

Národní zemědělské muzeum v loňském roce dosáhlo rekordní návštěvnosti – téměř půl milionu návštěvníků

Živá střecha výhledů, NZM Praha12. února 2018

Národní zemědělské muzeum bilancuje loňský rok na všech svých pobočkách. Za rok 2017 zvedlo návštěvnost oproti předchozímu téměř o 200 tisíc lidí. Vděčí za to stále probíhajícímu oživování muzea, novým expozicím a řadě doprovodných akcí na pobočkách. Letos chce muzeum navázat vyvrcholením oslav 100 let od založení.

Pro Národní zemědělské muzeum byly v roce 2017 zásadní především rekonstrukce hlavní výstavní budovy v Praze a získání tří rozvojových projektů z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Zatímco dva z nich jsou určeny pro obnovu stávajících poboček muzea, díky třetímu vznikne pobočka zcela nová, a to v Ostravě. Jedná se o depozitárně-expoziční objekt v atraktivní oblasti Dolních Vítkovic, který bude dokončen v prosinci 2019. Muzeum sem přemístí a návštěvníkům formou otevřeného studijního depozitáře zpřístupní část své jedinečné sbírky historické zemědělské techniky a současně otevře interaktivní expozici Potravinářství zaměřenou nejen na kvalitní české potraviny, ale i na jejich složení, rozmanitost, technologie zpracování a další souvislosti. Dalšími projekty IROP jsou modernizace areálu a zefektivnění správy podsbírek. Ve Valticích vzniknou tři nové expozice a proběhne rekonstrukce těch stávajících, v Čáslavi muzeum postaví nový provozně nízkonákladový depozitář, který bude splňovat všechny podmínky pro řádné uchování sbírkových předmětů pro budoucí generace. „Není zcela obvyklé, že muzeum našeho typu získá a realizuje tři projekty z Integrovaného regionálního operačního programu a o další tři žádá. Naše muzeum prochází skutečně velkou rekonstrukcí a procesem oživování, a to vše za provozu celého muzea, jak v hlavní výstavní budově v Praze na Letné, tak na našich pobočkách v regionech,“ říká generální ředitel Národního zemědělského muzea Milan Jan Půček. Díky zapojení do IROP může muzeum získat až 267 milionů z prostředků fondů Evropské unie, zřizovatel muzea, ministerstvo zemědělství, zaplatí 37 milionů korun. Více o projektech IROP

V hlavní výstavní budově muzea v Praze na Letné v loňském roce pokračovala rozsáhlá rekonstrukce – návrat k původnímu architektonickému konceptu architekta Babušky. Otevřeny byly čtyři nové expozice – Gastronomie, Objevovna, Voda v krajině a nově zpřístupněná střecha muzea – Živá zahrada výhledů. V srpnu 2017 byla veřejnosti poprvé v historii představena část Šrobárovy sbírky, kolekce obrazů realistických malířů z 16. až 19. století, která je shodou zajímavých okolností majetkem muzea. „V Národním zemědělském muzeu máme dynamickou koncepci expozic, což znamená, že se průběžně obměňují, takže kromě interaktivity se návštěvníci vždy mohou těšit na něco nového,“ dodává náměstek pro muzeologii Antonín Šimčík.

Muzeum obohatilo kalendář doprovodných akcí, které v Praze i na pobočkách pořádá zejména o víkendech, jejich počet se vyšplhal na 86. Část těchto akcí se koná ve spolupráci s partnery a resortními organizacemi, například ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství proběhly naučné programy Za tajemstvím potravin, společně se Zemědělským svazem Zemědělský den. Lesy České republiky významně podpořily Národní myslivecké slavnosti, které muzeum pořádá ve spolupráci s Českomoravskou mysliveckou jednotou, nebo Slavnost lesa a dřeva. Muzeum se také poprvé účastnilo Vědecké noci, kdy si návštěvníci mohli prohlédnout expozice a načerpat nové vědomosti v programech připravených vědeckými resortními organizacemi.

Národní zemědělské muzeum Praha začalo nabízet nové lektorské programy, zaměřené zejména na žáky a studenty základních a středních škol. Od října 2017 v gastrostudiu probíhají kuchařské kurzy pod hlavičkou Kulinářského institutu Marie Sandtnerové. Cílem těchto kurzů je zejména uchovávání a předávání tradičních českých receptů. Kurzy vedou zkušení odborníci z řad Asociace kuchařů a cukrářů ČR.  

Novinkou roku 2017 byla expozice pivovarnictví ve Znojmě, kterou muzeum otevřelo ve spolupráci s městem Znojmo a Znojemskou besedou. Expozice mapuje historii a tradici oboru, seznamuje návštěvníky s hlavními pivovarskými surovinami a způsobem vaření piva od nejstarších dob až po dnešek. „Národní zemědělské muzeum má na Jižní Moravě pobočku ve Valticích, kde se věnuje vinařství a krajině. Expozice pivovarnictví ve Znojmě je tak vhodným a žádoucím doplněním našich aktivit na Moravě,“ doplňuje generální ředitel Národního zemědělského muzea Milan Jan Půček.

V Čáslavi, muzeu zemědělské techniky, vznikl rekonstrukcí a zateplením haly K nový, moderní depozitární prostor o výměře 562 m2. Výrazně byl také doplněn sbírkový fond v oblasti mechanizace zemědělství, konkrétně tři traktory, tři jednoosé traktory a další zemědělské stroje.

Zámek Kačina, muzeum českého venkova, v roce 2017 zaznamenal rekordní návštěvnost a pro své návštěvníky uspořádal řadu nových doprovodných akcí – například videomapping na fasádě zámku, pravidelné koncerty v knihovně a zámeckém divadle, po pěti letech obnovený Advent na Kačině. S velkým úspěchem se setkalo zavedení letní dopravy z Kutné Hory a zpět zdarma.

Na zámku Ohrada, v muzeu lesnictví, myslivosti a rybářství, byla ve spolupráci s Lesy České republiky otevřena zážitková výstava „Les pramenů – Příběhy lesů“ a opravena historická budova bývalé zbrojnice, která slouží jako depozitář.  

 

Pro rekonstrukci hlavní budovy zámku Kačina a hlavní zámecké budovy na Ohradě byly podány žádosti o podporu z dotace Evropské unie na opravu památkových objektů v rámci programu IROP. „Případné získání dotace z programu IROP pro památkové objekty umožní muzeu získat finanční prostředky ve výši 85 % ceny pro realizaci jednotlivých projektů,“ říká náměstek generálního ředitele Zdeněk Vích.

Napříč resortem se muzeu podařilo navázat významná partnerství a podepsat memorandum o spolupráci se Státním pozemkovým úřadem. Obě instituce budou společně připravovat vzdělávací projekt zabývající se tématy vody a půdy, který je určen zejména školním dětem a mládeži.

Muzeum také odstartovalo projekt společné Sítě zemědělských muzeí v regionech Česka.

Kromě řady nových odborných publikací muzeum vydalo další obrázkové statistiky, na Rybářství navazují témata Myslivost a Lesnictví. Kreslené publikace hravou a zábavnou formou přibližují nejen jednotlivé expozice zemědělského muzea, ale i oblasti zemědělství. Jsou určeny zejména dětem a žákům, ale i dospělým, kteří si prostřednictvím zajímavých souvislostí rozšíří své přírodovědné a vlastivědné znalosti, dozví se o ekosystémových a celospolečenských funkcích zemědělských oborů a spoustu dalších zajímavostí. Cílem publikací je také vzbudit zájem o studium jednotlivých oborů, vztah k přírodě a krajině nebo přivést žáky k volbě budoucího zaměstnání v jednotlivých oborech. Na jejich obsahu kromě kurátorů Národního zemědělského muzea a odborníků z Ministerstva zemědělství spolupracovali profesionálové z jednotlivých resortů – např. Lesů České republiky nebo Českomoravské myslivecké jednoty. V tomto roce se zájemci mohou těšit na statistiky týkající se témat vody, půdy a potravinářství.

V loňském roce bylo také zavedeno vstupné pro děti do všech poboček zdarma (s výjimkou zámku Ohrada) a tzv. Resortní dny, kdy každou první neděli v měsíci mají volný vstup i pracovníci z oboru zemědělství. Tato zvýhodnění planí i v roce 2018.

V rámci sobotních akcí Poznej svého farmáře, pořádaných Ministerstvem zemědělství, se téměř dvacetkrát od května do října vydalo na cestu nové Pojízdné muzeum, letní prezentační projekt Národního zemědělského muzea, plný propagačních materiálů představující činnost muzea a všech jeho poboček.

 

V porovnání s rokem 2016 byla návštěvnost v roce 2017 ve výši 148,3 %.

 

Národní zemědělské muzeum slaví výročí 100 let od svého založení. Oslavy byly zahájeny v srpnu 2017 odhalením Šrobárovy sbírky a vyvrcholí letos na podzim.

 

Návštěvnost 2015 2016 2017
PRAHA 56 101 91 546 148 003
ČÁSLAV 12 039 17 110 16 041
KAČINA 48 506 56 730 59 828
OHRADA 64 776 96 200 179 310
VALTICE 56 487 72 902 72 760
ZNOJMO     20 028
NZM  celkem 237 909 334 488 495 970

 

Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se zejména tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. Národní zemědělské muzeum má kromě hlavní výstavní budovy v Praze také další čtyři pobočky – Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice. Jednotlivé pobočky jsou zaměřeny tak, aby svou vědecko-výzkumnou, akviziční a prezentační činností komplexně pokrývaly zemědělství a jeho příslušné obory v celé šíři. Muzeum nabízí řadu lektorských programů a každoročně pořádá několik desítek tematických akcí pro veřejnost.