Tiskové zprávy Národního zemědělského muzea 2018

Ostravská muzejní noc – tisková zpráva

Zažijte Ostravskou muzejní noc v nově vznikajícím muzeu

Ostravská muzejní noc 2018, Národní zemědělské muzeum30. května 2018

V sobotu 9. června mají účastníci Ostravské muzejní noci možnost navštívit zatím nepřístupné prostory v Dolní oblasti Vítkovic a seznámit se zde s nově vznikající pobočkou Národního zemědělského muzea. Čeká je filmová projekce a komentované prohlídky objektu.

Komentovaná prohlídka seznámí návštěvníky s dějinami dvou továrních hal, v nichž v současnosti vyrůstá ostravská pobočka Národního zemědělského muzea. Obě haly byly v minulosti součástí měděné huti, v níž docházelo k extrakci mědi a později také k výrobě jiných kovů. Po rozsáhlé rekonstrukci vzniknou v halách interaktivní expozice věnované zemědělské technice, potravinářským technologiím a potravinářství. „Jde o vůbec první zapojení ostravské pobočky muzea do akce Ostravská muzejní noc. Návštěvníci tak mohou vidět běžně nepřístupné prostory ještě před rekonstrukcí a seznámit se blíže s historií objektu i plány do budoucna. Všichni jsou srdečně zváni,“ říká ředitel Národního zemědělského muzea Ostrava Ivan Berger.

 

Součástí prohlídky bude také venkovní filmová projekce historického dokumentárního filmu Zlatý věk Vítkovických železáren (1923–1928), a to od 18 do 23 hodin (za nepříznivého počasí uvnitř).

Komentované prohlídky začínají vždy v 18.30, 19.30, 20.30, 21.30 a 22.30, rezervace nutná!  Rezervace od 4. 6. na www.ostravskamuzejninoc.cz.

Kontakt:

frantisek.svabenicky@nzm.cz, tel. č. 778 111 517, Odboje 1941/1, Ostrava

 

Pořadateli Ostravské muzejní noci jsou Ostravské muzeum a Galerie výtvarného umění v Ostravě.

 

Autory architektonického řešení na revitalizaci obou hal včetně vestavby studijního depozitáře jsou Josef Pleskot a Milan Šraml. Jedná se o dvě haly (dvojhalí – původní veronikárna a hala skladu žáruvzdorného materiálu), které byly do roku 1997 využívány pro technické zázemí údržby vysokých pecí a dnes slouží jako sklady. Obě stávající haly se nacházejí v městské památkové zóně Ostrava-Vítkovice. Po rekonstrukci sem muzeum přemístí a návštěvníkům formou otevřeného studijního depozitáře zpřístupní část své jedinečné sbírky historické zemědělské techniky a současně otevře interaktivní expozici Potravinářství zaměřenou nejen na kvalitní české potraviny, ale i na jejich složení, rozmanitost, technologie zpracování a další souvislosti. Hlavním cílem předkládaného projektu je zlepšení podmínek pro uchovávání, prezentaci a zabezpečení sbírkových fondů Národního zemědělského muzea, a to zejména těchto podsbírek: Doprava a zdroje energie, Rostlinná výroba II, Potravinářská výroba, Lesnictví a Fotoarchiv.

Více informací o projektu naleznete zde.

 

Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se zejména tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. Národní zemědělské muzeum má kromě hlavní výstavní budovy v Praze také další čtyři pobočky – Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice. Jednotlivé pobočky jsou zaměřeny tak, aby svou vědecko-výzkumnou, akviziční a prezentační činností komplexně pokrývaly zemědělství a jeho příslušné obory v celé šíři. Muzeum nabízí řadu lektorských programů a každoročně pořádá několik desítek tematických akcí pro veřejnost.