Tiskové zprávy Národního zemědělského muzea 2018

Křest knihy o Antonínu Švehlovi – tisková zpráva

Spoluzakladatele naší republiky Antonína Švehlu připomene rozsáhlá biografie

TZ Křest knihy o Antonínu Švehlovi, Národní zemědělské muzeum24. října 2018

Ve středu 24. října proběhl v Národním zemědělském muzeu v Praze na Letné křest nové publikace Rozmluvy s Antonínem Švehlou a o Švehlovi, Vzpomínky agrárního diplomata Karla Mečíře autorů Eduarda Kubů a Jiřího Šouši. Významný státník a spoluzakladatel Československé republiky Antonín Švehla stál i u zrodu Národního zemědělského muzea a významně se zasloužil o jeho rozvoj.

Vznik a historie Národního zemědělského muzea jsou úzce spjaty s osobností Antonína Švehly. Muzeum oficiálně vzniklo 28. září 1918 založením spolku České zemědělské muzeum. Po vzniku republiky se spolek transformoval na Československé zemědělské muzeum, ústav pro studium a povznesení venkova a záhy se stal jednou z nejprogresivnějších muzejních institucí první republiky. Význam a osobnost tohoto prvorepublikového politika nyní připomíná nově vydaná publikace nakladatelství Karolinum Rozmluvy s Antonínem Švehlou a o Švehlovi, Vzpomínky agrárního diplomata Karla Mečíře autorů Eduarda Kubů a Jiřího Šouši. „Jsem velice rád, že se můžeme podílet na uvedení této záslužné publikace, kterou vydává nakladatelství Karolinum. Bez Antonína Švehly a jeho souputníka profesora Josefa Kazimoura by naše muzeum, které letos stejně jako Československá republika slaví sto let, nevzniklo,“ říká náměstek generálního ředitele Antonín Šimčík.

Memoárový text českého žurnalisty, diplomata a literáta Karla Mečíře je psán očima člověka ze Švehlova bezprostředního okolí, jeho dlouholetého spolupracovníka. Devatenáct tematicky sjednocených vzpomínkových kapitol vytváří pestrý obraz, jenž Švehlu, politika ukazujícího se na veřejnosti nepříliš často a jen neochotně, vykresluje především z lidské stránky. Naznačuje stereotypy jeho myšlení a chování, dává jeho obrazu širší osobnostní rozměr. Kniha vyniká ojedinělým grafickým zpracováním a množstvím fotografií.

 

Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se zejména tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. Národní zemědělské muzeum má kromě hlavní výstavní budovy v Praze také další čtyři pobočky – Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice. Jednotlivé pobočky jsou zaměřeny tak, aby svou vědecko-výzkumnou, akviziční a prezentační činností komplexně pokrývaly zemědělství a jeho příslušné obory v celé šíři. Muzeum nabízí řadu lektorských programů a každoročně pořádá několik desítek tematických akcí pro veřejnost.