Tiskové zprávy Národního zemědělského muzea 2018

Výstava Czech Nature Photo – tisková zpráva

Nejlepší fotografie přírody budou k vidění v Národním zemědělském muzeu

Czech Nature Photo; Milan Motyka, Spící královny21. května 2018

Národní zemědělské muzeum se v roce 2018 stalo partnerem kategorie Zemědělství a venkov v soutěži Czech Nature Photo. V hlavní výstavní budově v Praze představí 30. května téměř sto nominovaných i vítězných fotografií. Pro mimopražské návštěvníky nachystalo muzeum putovní venkovní výstavu.

Fotografická soutěž Czech Nature Photo představuje a hodnotí nejlepší snímky živé přírody domácích autorů. Letos se do soutěže přihlásilo 252 profesionálních a pokročilých amatérských fotografů z Česka i Slovenska s celkem 1800 fotografiemi. Nyní po vyhlášení výsledků bude muzeum v rámci pražské výstavy od 30. května prezentovat nejlepší fotografie soutěže a na venkovní výstavě na střeše muzea pak návštěvníci naleznou výběr 20 fotografií z kategorií České zemědělství a venkov a Český les. Tyto fotografie zachycují obory, jako jsou rybářství, lesnictví, myslivost, rostlinná i živočišná výroba.  „Myšlenkou na fotografickou soutěž se v Národním zemědělském muzeu zabýváme často, vlastně kdykoli, když se někdo z nás probírá starými černobílými fotografiemi z našeho archivu. Kategorie České zemědělství a venkov v rámci fotosoutěže s přírodní tematikou nám umožňuje upozornit na význam zemědělství jako součásti péče o krajinu, vodu, půdu, hospodářská, ale i volně žijící zvířata. Kvalitní fotografie v sobě snoubí krásu a dokument, a to je něco, co muzejníky vždy zajímá,“ říká generální ředitel Národního zemědělského muzea Milan Jan Půček.

Pro mimopražské pak připravilo Národní zemědělské muzeum putovní venkovní výstavu, která je výběrem 23 fotografií z kategorií České zemědělství a venkov nazvaným Pohled na krajinu zemědělce, plus tři vítězné fotky kategorií České zemědělství a venkov a kategorie Český les. První uvedení putovní výstavy bude v muzeu zemědělské techniky v Čáslavi, kde ji návštěvníci mohou vidět od pátku 25. května. Po skončení se výstava přesune také na další pobočky Národního zemědělského muzea – zámky Kačina a Ohrada.

Posláním fotosoutěže je prostřednictvím fotografií upozornit na nutnost ochrany přírody a uchování její krásy pro další generace. „Jsme přesvědčeni o tom, že o přírodu je nutné pečovat. Proto chceme dlouhodobě dělat vše pro to, aby si lidé již od dětství uvědomovali, že jsou součástí přírody, byli seznámeni s jejími krásami a mohli si k ní vytvořit silně pozitivní vztah. Prostřednictvím fotografií chceme sdělovat, že mají zodpovědnost za stav krajiny ve svém okolí,“ říká ředitelka Czech Photo Centre Veronika Souralová.

Multižánrové centrum zaměřené na fotografii Czech Photo Centre organizuje již více než dvacet let prestižní novinářskou soutěž Czech Press Photo. V roce 2017 založilo novou soutěž Czech Nature Photo, prostřednictvím které chce ukázat přírodu celého světa tak, jak ji vidí čeští a slovenští fotografové. V roce 2017 proběhl pilotní, nultý ročník.

Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se zejména tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. Národní zemědělské muzeum má kromě hlavní výstavní budovy v Praze také další čtyři pobočky – Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice. Jednotlivé pobočky jsou zaměřeny tak, aby svou vědecko-výzkumnou, akviziční a prezentační činností komplexně pokrývaly zemědělství a jeho příslušné obory v celé šíři. Muzeum nabízí řadu lektorských programů a každoročně pořádá několik desítek tematických akcí pro veřejnost.  


Czech Nature Photo 2018, kategorie České zemědělství a venkov