Tiskové zprávy Národního zemědělského muzea 2018

Věda pro zemi – tisková zpráva

Známe vítěze 3. ročníku vědecké soutěže Věda pro zemi

vyhlášení soutěže Věda pro zemi, Národní zemědělské muzeum8. října 2018

Třetí ročník soutěže bakalářských, diplomových a doktorských prací Věda pro zemi je uzavřen. Mladí badatelé převzali diplomy a ocenění přímo v prostorách vyhlašovatele soutěže, v Národním zemědělském muzeu v Praze, a to v rámci Noci vědců, které se muzeum pravidelně účastní. Někteří z nich se dočkají publikování svého výzkumu.

Do třetího ročníku soutěže přihlásilo své práce 29 mladých vědců. Stejně jako vloni byla šíře zkoumaných témat velmi pestrá, autoři prací se zabývali globálními problémy i dílčími řešeními. Posuzovatelé prací hodnotili texty například z oblasti genetiky, biologie,  hospodářských témat, krajinotvorby nebo techniky. „Soutěž Věda pro zemi si klade za cíl nenechat kvalitní vědecké práce zapadnout. Chceme motivovat mladé vědce k další vědecké činnosti, a i proto nabízíme nejlepším autorům možnost s muzeem spolupracovat,“ říká generální ředitel Národního zemědělského muzea Milan Jan Půček. 

Národní zemědělské muzeum organizuje soutěž vědeckých prací ve snaze ocenit tvůrčí aktivity studentů při tvorbě bakalářských, diplomových a doktorských prací a také zvýšit zájem vysokoškoláků o zveřejňování výsledků jejich bádání na zemědělská a příbuzná témata. V roce 2018 díky této soutěži vyjdou dvě odborné publikace, jejichž autorkami jsou loňské vítězky Kristýna Kaucká a Zdeňka Naglová. Řada dalších autorů publikovala svůj výzkum navazující na práce přihlášené v roce 2017 v odborném recenzovaném časopise Prameny a studie, který muzeum vydává. 

Soutěž Věda pro zemi probíhá pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana.

Seznam vítězů

Kategorie Doktorská práce (1. místo)

PhDr. Miloš Hořejš, Ph.D.

Nacistická germanizační a osídlovací politika v Protektorátu Čechy a Morava v letech 1942-1945

 

Kategorie Diplomová práce (1.–3. místo)

Ing. Denisa Andonovová

Zahrady pro gastronomické využití

 

Mgr. et Mgr. Eva Jourová

Proměny vinařství na Hodonínsku v průběhu 20. století

 

Mgr. Michaela Kašperová

Precizní zemědělství v Česku: Kvantitativní analýza faktorů ovlivňujících jeho osvojení

 

Kategorie: Bakalářská práce (1.–3. místo)

Bc. Michael Richter

Lidová strava v lokalitách obcí Staré Hamry a Bílá v Beskydech

 

Bc. Alžběta Strouhová

Neonikotinoidy ve vodních ekosystémech a jejich vliv na necílové organismy

 

Bc. Ondřej Vostarek

„Rewilding“ jako způsob krajinného managementu a možnosti jeho uplatnění v České republice

 

Seznam přihlášených prací

 

Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se zejména tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. Národní zemědělské muzeum má kromě hlavní výstavní budovy v Praze také další čtyři pobočky – Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice.  Jednotlivé pobočky jsou zaměřeny tak, aby svou vědecko-výzkumnou, akviziční a prezentační činností komplexně pokrývaly zemědělství a jeho příslušné obory v celé šíři. Muzeum nabízí řadu lektorských programů a každoročně pořádá několik desítek tematických akcí pro veřejnost.  


Předávání cen soutěže Věda pro zemi, 5. 10. 2018, Národní zemědělské muzeum Praha