Tiskové zprávy Národního zemědělského muzea 2018

Nominace Gloria musaealis – tisková zpráva

Národní zemědělské muzeum získalo nominaci v soutěži Gloria musaealis za publikaci o zahradní architektuře

10. května 2018

Kniha Zahradní umění první Československé republiky a její zahradníci získala jako jedna ze čtyř publikací nominaci na prestižní cenu Gloria musaealis. Nominaci získala v konkurenci dalších 41 titulů.

Publikace je výstupem pětiletého výzkumu projektu Zahradně-architektonická tvorba v kontextu realizace cílů národního obrození během 1. Československé republiky v rámci programu Ministerstva kultury NAKI II. Čtenáři nabízí analýzu a hodnocení vývoje zahradní a krajinářské architektury v období 1. republiky, které mělo významný vliv na rozvoj daného oboru po celé 20. století a inspirativně působí do současnosti. Vedle standardních archivních a tištěných pramenů byly použity dva doposud zcela nevyužité, unikátní pramenné zdroje. Jedním z nich jsou osobní fondy zahradních architektů uložené v archivu Národního zemědělského muzea a druhý z nich je soukromý archiv Josefa Vaňka, předního zahradního architekta 1. republiky. K publikaci byla vydána také stručnější anglická verze. 

„Kromě nominované výpravné vědecké publikace budou výsledky tohoto několikaletého projektu přiblíženy veřejnosti i prostřednictvím muzejní instalace.  Návštěvníci muzea se tak budou moci seznámit s prvky prvorepublikové zahradní architektury přímo na muzejním dvoře a dílem i v rámci expozice Život – střešní zahrada. Muzeum tak přispívá dalším projektem k jubilejnímu roku republiky,“ říká náměstek generálního ředitele pro muzeologii Antonín Šimčík. Mimořádná hodnota celé monografie spočívá v tom, že informace jsou zasazeny do časových návazností, což se ve vědecké ani populárně-naučné literatuře do této doby nestalo. Odborné i laické veřejnosti je uceleně představena nejen zahradně-architektonická tvorba, ale i zahradnictví a jeho stav, zahradnické školství, zahradnická periodika, školkařství a jeho významné závody a základní charakteristika zahradní architektury v meziválečném období první Československé republiky. Cílem bylo také analyzovat zahradně-architektonickou tvorbu nejvýznamnějších zahradních architektů spolu s připomenutím mnohdy již zapomenutých architektů a architektek dané doby. Nezůstaly opomenuty ani inspirační vlivy, které tehdy ovlivňovaly celou zahradně-architektonickou tvorbu.

Kniha vyšla ke stému výročí vyhlášení samostatné Československé republiky a za podpory  Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity Ministerstva kultury České republiky 2013–2017.

Národní soutěž muzeí Gloria musaealis již šestnáctým rokem upozorňuje na špičkové výkony muzejních institucí. Přihlášeny mohly být publikace tematicky čerpající ze sbírek muzejní povahy nebo z vědecko-výzkumné činnosti muzea.

Slavnostní předávání Cen Gloria musaealis za rok 2017 proběhne ve čtvrtek 17. května 2018 od 14 hodin ve Smetanově síni Obecního domu v Praze, u příležitosti Mezinárodního dne muzeí (18. května).

 

Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se zejména tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. Národní zemědělské muzeum má kromě hlavní výstavní budovy v Praze také další čtyři pobočky – Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice.  Jednotlivé pobočky jsou zaměřeny tak, aby svou vědecko-výzkumnou, akviziční a prezentační činností komplexně pokrývaly zemědělství a jeho příslušné obory v celé šíři. Muzeum nabízí řadu lektorských programů a každoročně pořádá několik desítek tematických akcí pro veřejnost.